Handicap vocal: mesura i relació amb el neuroticisme

Autores/as

  • Josep Maria Vila-Rovira Universitat Ramon Llull
  • Jesús Valero-García Universitat Ramon Llull
  • Laura Gonzalez-Sanvisens Universitat Ramon Llull

Resumen

La valoració del handicap vocal és un element important en l’avaluació de la disfonia. Molts factors poden estar presents en la aparició de la disfonia i un d’ells poden ser els trets de la personalitat. El present estudi pretén valorar el grau de validesa del Voice Handicap Index-10 en la detecció d’alteracions de la veu i determinar-ne una puntuació de tall, constatar la influència dels trets de personalitat neuroticisme i extraversió en la patologia vocal funcional i conèixer com afecten aquests trets de personalitat en les diferents subescales del VHI-10. S’han administrat el qüestionari EPQ-RS d’Eysenck i el VHI-10 a una mostra de 115 persones amb alteracions de la veu i 74 persones sanes. Els resultats obtinguts ens permeten concloure que el VHI-10 és un instrument fiable, vàlid i consistent de la percepció de l’handicap vocal. Podem afirmar també que el tret definit per Eysenck com neuroticisme està més present en les persones amb alteració vocal i que s’observa en aquest grup una major tendència cap a la introversió. Finalment, podem afirmar que aquests trets de personalitat no influeixen de manera diversa en les tres subescales que els seus creadors van definir.

Biografía del autor/a

Josep Maria Vila-Rovira, Universitat Ramon Llull

Logopeda i psicòleg. Professor de la FPCEE - Blanquerna.Coordinador del Postgrau d'Intervenció Logopèdica en Alteracions de la Veu.

Jesús Valero-García, Universitat Ramon Llull

Logopeda i Psicòleg. Doctor en psicologia.Investigador principal del Grup de Recerca en Audició, Veu i Llenguatge.

Laura Gonzalez-Sanvisens, Universitat Ramon Llull

Diplomada en Logopèdia. Estudiant de doctorat. Becària del Grup de Recerca en Audició, Veu i Llenguatge.

Publicado

2011-07-12