Connectivisme: mirada i tendència de futur en els centres presencials / Connectivism: the current state and future trends in classroom learning

Xavier Sans Antolí

Resumen


Resum. Mitjançant la base reflexiva sobre el connectivisme, en l’article es fa l’abordatge del paradigma socioconstructivista i les seves derivades vers el procés d’aprenentatge i els canvis de models necessaris. Es proposen les figures dels b-docents i els b-aprenents en relació directa amb el model b-learning (o blended learning), com també la definició de les competències i perfil que cadascun d’aquests agents o partícips educatius hauria de tenir: nous rols canviants i elevada participació en el procés respectivament. Finalment es recull la mirada sobre les estructures necessàries en els centres educatius presencials, com també el no menys determinant canvi en el web. Es conclou amb un eix de compromís i participació per part dels implicats en el procés d’aprenentatge que hauria de facilitar el procés de transformació.

Summary. This article uses a reflection of connectivism as the starting point of its approach to the socio-constructivist paradigm and related theories on the learning process and on the changes in educational models that are needed. The article suggests a model of blended (b) learning viewed in terms of b-teachers and b-learners. It also sets out definitions of the competencies and profiles that should be required of the various players involved in education, examining new and evolving roles and the need for a greater degree of participation in the process. Finally, there is a discussion of views both of the structures required of classroom-based educational institutions and of the equally critical changes that must be made online. The article concludes with the suggestion of a framework for commitment and participation on the part of those involved in the learning process, with the aim of providing a tool to foster the transformation process.


Palabras clave


connectivism; education; learning; b-learning

Texto completo:

PDF (Català)

Enlaces refback

 • No hay ningún enlace refback.


Copyright (c) 2018 Xavier Sans Antolí

Licencia de Creative Commons
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Índexs de qualitat / Quality indexes / Índices de calidad: 

 • Web of Science (Emerging Sources Citation Index, ESCI) 
 • SCOPUS
 • MIAR (Matriu d'Informació per a l'Avaluació de Revistes)  ICDS : 7.8
 • REDIB (Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico)
 • ISOC-Ciencias Sociales y Humanidades (CINDOC-CSIC) 
 • CARHUS Plus 
 • CIRC (Clasificación Integrada de Revistas Científicas) 
 • DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas) 
 • RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanas).
 • IN-RECS
 • Latindex
 • Google Scholar
Repositoris / Repositories / Repositorios:
 • RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert) Los artículos publicados en los números anteriores al nº27 se pueden descargar en formato pdf en http://www.raco.cat/index.php/Aloma
 • Dialnet 
 • Psicodoc