Llenguatge i teoria de la ment. Un estudi sobre el paper del diàleg i de l’atribució de qualitats en la comprensió de la falsa creença.

Autores/as

  • Elisabet Serrat Sellabona FPCEE Blanquerna

Resumen

Per tal d’aprofundir en la relació entre el llenguatge i la comprensió de la falsa creença, es va seleccionar una mostra de 78 nens i nenes d’edats entre tres anys i mig i quatre anys. Els participants es van assignar a tres condicions d’entrenament: diàleg, atribució de qualitats i control sense llenguatge. L’entrenament consistia en comentar l’aparença/realitat d’objectes enganyosos o en atribuir dues qualitats a determinats objectes. Els resultats aporten dades a favor de la relació entre el llenguatge i la comprensió de la falsa creença, ja que els nens de les condicions de diàleg i d’atribució de qualitats mostren una millora en la comprensió de la falsa creença, mentre que no ho fan els participants de la condició control. Aquests resultats es discuteixen a partir de la idea que per facilitar la comprensió de la falsa creença, cal un discurs que emfasitzi diferents perspectives o punts de vista de la realitat.

Biografía del autor/a

Elisabet Serrat Sellabona, FPCEE Blanquerna

Altres autors: Carles Rostan i Francesc SideraDepartament de PsicologiaFacultat d’Educació i PsicologiaUniversitat de Girona

Publicado

2011-07-12