Aproximacions a la perspectiva de la persona en tractament de manteniment amb metadona: Reflexions a propòsit de 10 anys de recerca / Approaches to the perspective of the individual receiving methadone maintenance treatment: Reflections on 10 years of research

Joan Trujols Albet, Joan Guàrdia-Olmos, Ioseba Iraugui, José Pérez de los Cobos

Resumen


 

Resum. Els tractaments de manteniment amb metadona (TMM) són un autèntic tractament psicofarmacològic de la dependència d’heroïna i, a la vegada, un element indispensable de les polítiques i les intervencions de reducció de danys. L’efectivitat dels TMM ha estat avaluada, gairebé de manera exclusiva, mitjançant la utilització d’indicadors anomenats durs. Intentant anar més enllà d’aquest enfocament tradicional, hem portat a terme, durant els darrers 10 anys, diversos estudis emprírics i assaigs teòrics que s’emmarquen dins d’un objectiu global de generar coneixement al voltant de  –i amb– la perspectiva de la persona en TMM. En aquest article, resumim de manera selectiva les troballes més rellevants d’aquesta línia de recerca per discutir després algunes de les seves principals implicacions. Finalment, abordem alguns dels reptes  –i suggerim alguns dels canvis necessaris– per a una avaluació dels TMM realment centrada en el pacient.

Summary. Methadone maintenance treatment (MMT) is both a specific psychopharmacological treatment of heroin dependence and a core harm-reduction intervention. Over the last 10 years we have been working to break the mould of the traditional focus on the so-called hard indicators of MMT effectiveness, pursuing instead a line of research that makes room for the consideration of the perspectives of methadone-maintained patients, resulting in several empirical and theoretical papers. Firstly, this commentary briefly and selectively summarizes some key findings from five of these papers. It then discusses the main implications of these findings. Finally, it addresses some of the challenges involved in conducting a genuinely patient-centred evaluation of MMT, along with some of the changes that would be required to accomplish this.


Palabras clave


patient perspective; methadone maintenance treatment; patient-reported outcome measures; personomics; patient-centred research

Texto completo:

PDF (Català)

Enlaces refback

 • No hay ningún enlace refback.


Copyright (c) 2018 Joan Trujols Albet, Joan Guàrdia-Olmos, Ioseba Iraugui, José Pérez de los Cobos

Licencia de Creative Commons
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Índexs de qualitat / Quality indexes / Índices de calidad: 

 • Web of Science (Emerging Sources Citation Index, ESCI) 
 • SCOPUS
 • MIAR (Matriu d'Informació per a l'Avaluació de Revistes)  ICDS : 7.8
 • REDIB (Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico)
 • ISOC-Ciencias Sociales y Humanidades (CINDOC-CSIC) 
 • CARHUS Plus 
 • CIRC (Clasificación Integrada de Revistas Científicas) 
 • DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas) 
 • RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanas).
 • IN-RECS
 • Latindex
 • Google Scholar
Repositoris / Repositories / Repositorios:
 • RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert) Los artículos publicados en los números anteriores al nº27 se pueden descargar en formato pdf en http://www.raco.cat/index.php/Aloma
 • Dialnet 
 • Psicodoc