EL ROL DEL PEDAGOG I LES FUNCIONS QUE DESENVOLUPA EN ELS PROCESSOS D’ADOPCIÓ INTERNACIONAL

Autores/as

  • Cristina Sallés
  • Berta Boadas

Resumen

L’adopció internacional ha passat a ocupar un lloc important en el nostre context social, polític i educatiu i, com a pedagogs experts en l’àmbit, volem reflexionar, entorn de la importància d’aquesta figura professional en els equips interdisciplinaris que treballen amb les famílies i la infància adoptada i entorn de la seva implicació en les diferents etapes del procés d’adopció. Per presentar aquest perfil professional fem un recorregut per les diferents funcions que desenvolupa, tant durant el període preadoptiu, com en el postadoptiu, destacant la formació a famílies i professionals, la seva participació en el procés de valoració dels sol·licitants d’adopció i la intervenció en els processos d’orientació i assessorament postadoptiu. Paraules clau: adopció internacional, pedagog, assessorament postadoptiu

Publicado

2011-02-04