Avaluació, diagnòstic i intervenció en la dislèxia

Enriqueta Garriga Farriols, Mireia Sala Torrent

Resumen


En els últims anys, l’aprenentatge de la lectura i les seves dificultats ha estat de gran interès per als educadors i investigadors, propiciant una evolució en el coneixement dels processos implícits en el seu aprenentatge. S’ha arribat a un consens ampli i generalitzat sobre què és la dislèxia i sobre les dificultats que presenta per reconèixer que la consciència fonològica és un dels predictors més fiables del mateix trastorn. A Catalunya, a partir de la LEC (2009), s’han estimulat les actuacions en el sistema educatiu per tal de garantir l’atenció als trastorns d’aprenentatge; en concret, s’ha millorat la formació dels docents i s’han elaborat instruments i materials que facilitin la seva tasca, com ara els protocols de detecció i atenció a l’alumnat amb dislèxia elaborats l’any 2011.El present article se centra en aquest marc i pretén un doble objectiu: (a) orientar i analitzar el procés d’actuació més eficient a l’hora d’avaluar i diagnosticar precoçment la dislèxia, i (b) donar un model perquè, des del marc escolar, es puguin assumir competències i generar procediments per garantir la trajectòria acadèmica dels nens dislèctics i evitar problemes de desajust emocional i social amb el pas del temps. 

 


Palabras clave


Dislèxia; Consciència fonològica; trastorn d’aprenentatge; comorbiditat

Texto completo:

PDF (Català)

Enlaces refback

 • No hay ningún enlace refback.


Copyright (c) 2018 Enriqueta Garriga Farriols, Mireia Sala Torrent

Licencia de Creative Commons
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Índexs de qualitat / Quality indexes / Índices de calidad: 

 • Web of Science (Emerging Sources Citation Index, ESCI) 
 • SCOPUS
 • MIAR (Matriu d'Informació per a l'Avaluació de Revistes)  ICDS : 7.8
 • REDIB (Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico)
 • ISOC-Ciencias Sociales y Humanidades (CINDOC-CSIC) 
 • CARHUS Plus 
 • CIRC (Clasificación Integrada de Revistas Científicas) 
 • DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas) 
 • RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanas).
 • IN-RECS
 • Latindex
 • Google Scholar
Repositoris / Repositories / Repositorios:
 • RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert) Los artículos publicados en los números anteriores al nº27 se pueden descargar en formato pdf en http://www.raco.cat/index.php/Aloma
 • Dialnet 
 • Psicodoc