Contextos per a l’aprenentatge inicial de la lectura i l’escriptura

Autores/as

  • Montserrat Fons Esteve
  • Míriam Turró Amorós Universitat Ramon Llull

Palabras clave:

Alfabetització inicial, mètodes, textos, subjectes, contextos

Resumen

L’article parteix de la hipòtesi que ensenyar a llegir i a escriure és complex perquè hi intervenen diversos factors, cada un amb els seus marcs teòrics de referència i tots ells interrelacionats: factors lingüístics, evolutius, cognitius, socioculturals i emocionals.Al llarg dels últims quaranta anys i, un cop superada la discussió entre els mètodes sintètics i globals, la didàctica dels inicis de la lectura i de l’escriptura s’ha enfocat, en consonància amb les noves aportacions de la lingüística i de la psicologia, des de diferents perspectives. Se’n destaquen tres: la didàctica centrada en el text, la didàctica centrada en l’infant, i la didàctica centrada en el context. Actualment, la convivència d’aquestes tres perspectives a l’escola fa que molt sovint una s’imposi sobre les altres i que oblidem de com és de complex ensenyar a llegir i a escriure. Ara bé, de la reflexió sobre cada un d’aquests enfocaments, se’n deriven uns criteris generals que, tot i plantejar tensions, ens permeten abordar el treball de la llengua escrita, de manera que, quan els infants acabin el Cicle Inicial de Primària, ja tinguin adquirides les competències necessàries per a tenir certa autonomia i gaudir de la lectura i de l’escriptura.

Biografía del autor/a

Montserrat Fons Esteve

Professora titular del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura (UB)Membre del grup de recerca PLURAL <http://www.ub.edu/plural>

Míriam Turró Amorós, Universitat Ramon Llull

Professora de didàctica de la llengua de la Facultat  de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport, Blanquerna. Universitat Ramon LlullMembre del grup de recerca PLURAL <http://www.ub.edu/plural>

Publicado

2015-05-05