L’ensenyament de la música tradicional i popular: una proposta multidisciplinària per al seu estudi

Autores/as

  • Maria Antònia Pujol i Subirà Universitat de Barcelona
  • Josep Gustems Carnicer Universitat de Barcelona
  • Caterina Calderón Garrido Universitat de Barcelona

Palabras clave:

Música tradicional i popular, etnomusicologia, pedagogia, psicologia, sociologia.

Resumen

El present estudi vol mostrar els diversos elements que intervenen en l’ensenyament d’un estil musical, la música tradicional i popular, en un territori concret, a Catalunya, des de l’òptica etnomusicològica, pedagògica i psicosocial. Actualment els llibres, articles i recerques que tracten sobre la música tradicional i popular catalana transmeten coneixement a partir d’una mirada bàsicament etnomusicològica. Aquesta mirada es vol ampliar cap a dos punts de vista més: el pedagògic i el psicosocial. Aquest article pretén mostrar un marc teòric bàsic per a analitzar el fenomen de la música tradicional i popular des d’una òptica multidisciplinària, necessària per a poder caracteritzar-ne els agents, contextos, usos i ensenyament. Per aquests motius es planteja descriure i analitzar les metodologies de l’ensenyament de la Música Tradicional i Popular a Catalunya i caracteritzar psicològicament i social els agents que hi intervenen (intèrprets, professorat i estudiants), com també proposar millores en l’ús i en l’ensenyament de la música tradicional en els contextos d’educació formal i no formal. 

Biografía del autor/a

Maria Antònia Pujol i Subirà, Universitat de Barcelona

Titulada superior de música, professora de didàctica de la expressió musical a la Universitat de Barcelona

Josep Gustems Carnicer, Universitat de Barcelona

Caterina Calderón Garrido, Universitat de Barcelona

Dra. en psicologia, professora d'avaluació psicològica a la Universitat de Barcelona

Publicado

2015-05-05