El pacient agredeix el professional? La violència laboral de tipus II: un fenomen existent

Autores/as

  • Cristina Vidal-Marti
  • Carles Pérez-Testor

Palabras clave:

agressió, professionals, violència laboral, vulnerabilitat.

Resumen

Aquest article de caràcter descriptiu té la finalitat d’exposar un fenomen existent com és la violència laboral. La violència laboral, un constructe amb pocs anys d’estudi, afecta totes les professions i les diferents categories professionals. S’estructura en cinc apartats. En el primer, es defineix pròpiament l’objecte d’estudi; en el segon, les dades de l’abast del fenomen; en el tercer, la tipologia; en el quart les teories que expliquen el perquè es produeix i en l’últim els factors de risc.

Biografía del autor/a

Cristina Vidal-Marti

Cap de departament de gent gran i sociosanitari a la Fundació Pere TarrésInvestigadora del rup de recerca Parella i Família

Publicado

2015-05-05