Els diagnòstics tecnopedagògics de centre: instrument avaluatiu multidimensional

Miquel Angel Prats Fernandez, Elena Sofía Ojando Pons

Resumen


En la societat dels començaments del segle XXI, caracteritzada com a societat del coneixement, la institució escolar no pot romandre aliena als ritmes del canvi actual, per la qual cosa la innovació constitueix una de les seves principals i prioritàries tasques. Aquesta innovació està estretament lligada a la introducció de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (en endavant TIC) en l’àmbit educatiu i és en aquest moment on apareix la necessitat dels centres educatius de rebre orientació i assessorament per tal de dissenyar els seus plans estratègics TIC a partir d’un diagnòstic tecnopedagògic personalitzat dels mateixos. Per tant, aquest article pretén ser una primera aproximació a un model de diagnòstic tecnopedagògic que avaluï l’estat del centre en quant a dotacions tecnològiques, processos d’innovació i usos de les TIC a l’aula per part de professorat i alumnat per mitjà d’una metodologia qualitativa i poder així determinar les accions i procediments adequats que permetin extrapolar el diagnòstic a altres centres i contextos educatius. 


Texto completo:

PDF

Enlaces refback

 • No hay ningún enlace refback.


Copyright (c) 2018 Miquel Angel Prats Fernandez, Elena Sofía Ojando Pons

Licencia de Creative Commons
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Índexs de qualitat / Quality indexes / Índices de calidad: 

 • Web of Science (Emerging Sources Citation Index, ESCI) 
 • SCOPUS
 • MIAR (Matriu d'Informació per a l'Avaluació de Revistes)  ICDS : 7.8
 • REDIB (Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico)
 • ISOC-Ciencias Sociales y Humanidades (CINDOC-CSIC) 
 • CARHUS Plus 
 • CIRC (Clasificación Integrada de Revistas Científicas) 
 • DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas) 
 • RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanas).
 • IN-RECS
 • Latindex
 • Google Scholar
Repositoris / Repositories / Repositorios:
 • RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert) Los artículos publicados en los números anteriores al nº27 se pueden descargar en formato pdf en http://www.raco.cat/index.php/Aloma
 • Dialnet 
 • Psicodoc