Els diagnòstics tecnopedagògics de centre: instrument avaluatiu multidimensional

Autores/as

  • Miquel Angel Prats Fernandez FPCEE Blanquerna - URL
  • Elena Sofía Ojando Pons FPCEE Blanquerna - URL

Resumen

En la societat dels començaments del segle XXI, caracteritzada com a societat del coneixement, la institució escolar no pot romandre aliena als ritmes del canvi actual, per la qual cosa la innovació constitueix una de les seves principals i prioritàries tasques. Aquesta innovació està estretament lligada a la introducció de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (en endavant TIC) en l’àmbit educatiu i és en aquest moment on apareix la necessitat dels centres educatius de rebre orientació i assessorament per tal de dissenyar els seus plans estratègics TIC a partir d’un diagnòstic tecnopedagògic personalitzat dels mateixos. Per tant, aquest article pretén ser una primera aproximació a un model de diagnòstic tecnopedagògic que avaluï l’estat del centre en quant a dotacions tecnològiques, processos d’innovació i usos de les TIC a l’aula per part de professorat i alumnat per mitjà d’una metodologia qualitativa i poder així determinar les accions i procediments adequats que permetin extrapolar el diagnòstic a altres centres i contextos educatius. 

Biografía del autor/a

Miquel Angel Prats Fernandez, FPCEE Blanquerna - URL

Mestre, Psicopedagog i Doctor en Pedagogia per la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull de Barcelona.Actualment, és el Director dels estudis de Grau d’Educació Infantil a la FPCEE Blanquerna, professor de Tecnologia Educativa i investigador responsable de la línia eduTIC del Grup de recerca consolidat PSiTIC (Pedagogia, Societat, Innovació i TIC) de la FPCEE Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. És també assessor pedagògic delCETEI (Centre de Tecnologies Ituarte), col·laborador del Projecte Edu21 i d’Infonomia.com.Durant la seva vida professional, ha compaginat l’activitat acadèmica universitària amb l’activitat divulgativa en diferents mitjans de comunicació.Ha estat director del CETEI de la Fundació Joan XXIII (2008-2011) i de les cinc primeres edicions del ITworldEdu Summit (2008-2012), així com vocal de Comunicació del Col·legi de Pedagogs de Catalunya (2006-2008).

Elena Sofía Ojando Pons, FPCEE Blanquerna - URL

Cap de projectes del CETEI - Fundació Joan XXIIISecretaria tècnica ITworldEduMembre del Grup de Recerca PSiTIC

Publicado

2013-06-04