Tecnologia i lideratge educatiu: una perspectiva filosòfica

Autores/as

  • Anna Pagès Santacana

Resumen

La Pedagogia només pot relacionar-se amb l’objecte tecnològic i “habitar” la tecnologia  modificant alguns dels seus supòsits teòrico-pràctics inspirats per l’objectiu de la “prescripció”.  La perspectiva de la Filosofia de l’Educació implica, epistemològicament, posar entre parèntesi la qüestió de “l’haver de fer”, per introduir la pregunta sobre “què és millor”. Des de la perspectiva filosòfica i partint de la metàfora del relat d’Asimov, Jo Robot, en aquest article definim una visió del món tecnològic des de l’excepció que impugna les normes generals estandaritzades, per insertar-hi la funció del lideratge educatiu com una pràctica que impedeix tota anticipació controlada i controlable. 

Biografía del autor/a

Anna Pagès Santacana

Professora Investigadora. Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport-Blanquerna.Universitat Ramon Llull

Publicado

2013-06-04