IMMIGRACIÓ I EDUCACIÓ A LA UE. PER UNES POLÍTIQUES EFICACES I RENOVADES D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS

Autores/as

  • Miquel Angel Essomba Gelabert Universitat Autonoma de Barcelona

Resumen

La UE persegueix amb afany objectius educatius ambiciosos en els seus estats, amb la finalitat de promoure una Europa més competent, verda i inclusiva. No obstant això, existeix un sector social que parteix en situació de desavantatge i desigualtat a l’hora d’assolir els objectius plantejats: els fills i filles de famílies immigrades.   En aquest text s’aborda quins són aquests objectius, i quina és la realitat escolar actual de l’alumnat de família immigrada, en especial pel que fa als seus resultats i el biaix que manifesten respecte al nivell del conjunt de la població escolar. Un cop observada la situació, s’analitzen els diversos informes i documents, tant oficials com acadèmics, en els quals s’estableixen les polítiques que els sistemes educatius haurien d’aplicar per corregir aquest biaix i aconseguir una autèntica igualtat d’oportunitats d’aquest sector social.   Tanmateix, en tercera instància s’analitza per què la posada en marxa d’aquestes polítiques, quan es produeix, no provoca els efectes esperats i es realitzen propostes sobre com evitar aquest fracàs. Per últim, es presenta la darrera iniciativa de la UE per contribuir a prevenir aquest fracàs, la xarxa SIRIUS, un espai de transferència de coneixement i d’aprenentatge entre el món polític l’acadèmic i el social implicat en la millora educativa adreçada a l’alumnat de família immigrada.

Biografía del autor/a

Miquel Angel Essomba Gelabert, Universitat Autonoma de Barcelona

Professor agregat del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB. Director de l'equip de recerca ERDISC de la UAB. Coordinador general de la xarxa europea SIRIUS sobre immigracio i educacio.

Publicado

2012-11-26