Identitat, territori i mobilitat: apunts per a una antropologia de la immigració

Autores/as

  • Francesc Xavier Marín i Torné Universitat Ramon Llull

Resumen

L’emigració té a veure amb una mobilitat que, subjacent al desplaçament físic del subjecte que emigra, en realitat es refereix a una redefinició identitària. Qui emigra duu amb ell una herència cultural que ha d’aprendre a readaptar al nou territori on s’instal·larà. Per això l’antropologia de les migracions cada vegada més centra els seus esforços en dos aspectes: en primer lloc, la globalització que, amb la seva pretensió d’esborrar les fronteres o de fer-les irrellevants, facilita en gran mesura els desplaçaments de milions de persones arreu del món; en segon lloc, la convicció postmoderna d’una erosió profunda de les identitats fortes que presenta l’immigrant com un paradigma del que significa avui la flexibilitat identitària.

Biografía del autor/a

Francesc Xavier Marín i Torné, Universitat Ramon Llull

Departament d'Humanitats

Publicado

2012-11-12