L’envelliment en persones amb trastorn mental sever

Autores/as

  • Carolina Palma 1.Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Universitat Ramon Llull. 2.Centre de Salut Mental d’Adults de Mataró. Consorci Sanitari del Maresme.
  • Núria Farriols 1.Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Universitat Ramon Llull. 2.Centre de Salut Mental d’Adults de Mataró. Consorci Sanitari del Maresme.
  • Cristina Torres Centre de Salut Mental d’Adults de Mataró. Consorci Sanitari del Maresme.
  • María Fernández Centre de Salut Mental d’Adults de Mataró. Consorci Sanitari del Maresme.
  • Isabel Alonso
  • Miriam Gregorio Centre de Salut Mental d’Adults de Mataró. Consorci Sanitari del Maresme.
  • Ana Palacios Centre de Salut Mental d’Adults de Mataró. Consorci Sanitari del Maresme.
  • Ana Salvador Centre de Salut Mental d’Adults de Mataró. Consorci Sanitari del Maresme.
  • Álvaro Frías Centre de Salut Mental d’Adults de Mataró. Consorci Sanitari del Maresme.
  • Josep Cañete

Resumen

Són moltes les investigacions que han aprofundit en l’estudi de l’esquizofrènia i algunes aporten resultats de persones que estan a la tercera edat. L’objectiu principal d’aquest estudi és descriure alguns aspectes mèdics i de gestió de casos en població gran afectada de trastorn mental. Un segon objectiu és observar si hi ha un major risc cardiovascular en edat avançada en comparació amb persones de menor edat. Es tracta d’un estudi descriptiu i transversal amb una mostra de 220 subjectes afectats de trastorn mental sever, 33 dels quals sobrepassen els 60 anys. Es van utilitzar els registres sobre les dades mèdiques, clíniques i de funcionament social durant l’any 2011. Entre els resultats principals s’ha trobat una bona adherència al tractament i al seguiment(95,3%-90% respectivament) una bona participació familiar en el tractament(90%), nivells més elevats de dislipèmies(colesterol 70,6%; triglicèrids 64,3%), menor nombre de fumadors(28%). Les valoracions psicopatològiques no mostren significació estadística respecte al grup més jove (p=.468) ni en reingressos ni urgències(p=.181;.420 respectivament). Les dades que es presenten en aquest estudi fan èmfasi en la necessitat de tenir cura dels malalts mentals també a la tercera edat, on la fragilitat física i psicosocial s’accentua a nivell de comorbilitat amb altres malalties mèdiques. Paraules clau: tercera edat, trastorn mental sever, malalties mèdiques

Biografía del autor/a

Carolina Palma, 1.Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Universitat Ramon Llull. 2.Centre de Salut Mental d’Adults de Mataró. Consorci Sanitari del Maresme.

Núria Farriols, 1.Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Universitat Ramon Llull. 2.Centre de Salut Mental d’Adults de Mataró. Consorci Sanitari del Maresme.

Cristina Torres, Centre de Salut Mental d’Adults de Mataró. Consorci Sanitari del Maresme.

María Fernández, Centre de Salut Mental d’Adults de Mataró. Consorci Sanitari del Maresme.

Isabel Alonso

Miriam Gregorio, Centre de Salut Mental d’Adults de Mataró. Consorci Sanitari del Maresme.

Ana Palacios, Centre de Salut Mental d’Adults de Mataró. Consorci Sanitari del Maresme.

Ana Salvador, Centre de Salut Mental d’Adults de Mataró. Consorci Sanitari del Maresme.

Álvaro Frías, Centre de Salut Mental d’Adults de Mataró. Consorci Sanitari del Maresme.

Josep Cañete

Publicado

2012-06-06

Número

Sección

Call for papers