Aportacions de la musicoteràpia a les persones amb demència

Autores/as

  • Carmen Solé Resano Universitat Ramon Llull
  • Melissa Mercadal Coll IDEC-Universitat Pompeu Fabra
  • Mónica De castro AFABAIX
  • Adrián Galati

Resumen

La incidència de les demències en la societat actual va en augment. A causa de la seva llarga durada i de les conseqüències físiques, psicològiques i socials que representa s’ha evidenciat la necessitat de buscar diferents tipus d’intervencions, tant farmacològiques com biopsicosocials, que pal·liïn els seus efectes negatius, ajudin el malalt a preservar, el màxim temps possible, les seves funcions, i contribueixin a una millora de la qualitat de vida de la persona amb demència i dels seus cuidadors i familiars. En aquest article es farà una aproximació breu a les demències i als tractaments biopsicosocials, per entrar amb més detall en la intervenció musicoterapèutica. Es donarà a conèixer què és la musicoteràpia, quins són els beneficis que aquesta teràpia aporta al malalt i a la seva qualitat de vida segons les recerques científiques actuals més rellevants, per acabar mostrant com és el treball del musicoterapeuta en les diferents fases de les demències.

Biografía del autor/a

Carmen Solé Resano, Universitat Ramon Llull

Dra en Psicologia i Logopeda. Professora titular FPCEE Blanquerna 

Melissa Mercadal Coll, IDEC-Universitat Pompeu Fabra

Dra en Psicologia. Directora del Màster de Musicoterapia IDEC- Universitat Pompeu Fabra-URL

Mónica De castro, AFABAIX

Musicoterapeuta

Adrián Galati

Musicoterapeuta

Publicado

2012-06-06

Número

Sección

Call for papers