Estratègies, accions i fases dels processos d'integració de les TIC en la innovació docent universitària

Autores/as

  • Albert Sangrà Morer Universitat Oberta de Catalunya

Resumen

El procés d’integració de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) a la universitat és un procés de canvi. A vegades, les TIC s’utilitzen com mecanisme desencadenant de canvi. També els processos d’innovació docent són processos de canvi, que poden trobar en les TIC aliades molt potents, especialment davant els escenaris de futur que s’albiren en l’educació superior. Aquest article presenta un estudi que s’ha realitzat amb la finalitat d’identificar i descriure quines són les estratègies i les accions que formen part dels processos d’incorporació de les TIC a les universitats, en tant que processos d’innovació i de canvi. S’ha aplicat el model GRACE d’anàlisi, que va ser validat en una investigació anterior, a un conjunt de cinc estudis de casos, corresponents a universitats catalanes, espanyoles i europees. Els resultats de l’estudi posen de manifest que les universitats impulsen amb estratègies de suport, de promoció i sensibilització la incorporació de les TIC en la docència, i que generen accions de creació, ampliació i millora, que agafen forma de projectes d’innovació docents en molts dels casos.

Biografía del autor/a

Albert Sangrà Morer, Universitat Oberta de Catalunya

Publicado

2011-12-12