Materials de suport a l’ensenyament/aprenentatge per competències

Autores/as

  • Mercè Gimeno Santos
  • Sofia Gallego Matas
  • Roser Vendrell Mañós
  • Carlos Moreno Pérez
  • Clara Gomis Bofill

Resumen

Aquest article presenta el projecte de Millora de Qualitat Docent que ofereix un disseny d’intervenció i  materials de suport per a l’ensenyament i aprenentatge de competències en l’espai de seminari. Els eixos en els que es fonamenta la nostra proposta són: la identificació de les competències a assolir, l’autoavaluació com a eina formativa i la tutoria com a espai de suport en aquest procés d’aprenentatge. La intervenció s’adreça als estudiants de Grau i als professors tutors. Els materials de suport elaborats fan referència a: qüestionari online d’autopercepció del nivell de competències genèriques, qüestionari  tutorial de detecció de necessitats i disseny del procés tutorial.En base a la reflexió derivada de l’elaboració d’aquest treball i en relació a l’experiència docent universitària com a professors tutors, podem constatar que l’adquisició de les competències és un procés perceptible que requereix d’un temps variable segons cada estudiant, que implica la conscienciació i participació activa del mateix i, que aquest procés requereix de l’espai de tutoria per a poder-lo dur a terme.

Publicado

2011-11-21