Com formar i avaluar per competències per part dels tutors dels seminaris de Grau

Autores/as

  • Mercè Gimeno Santos
  • Roser Vendrell Mañós
  • Mª Carme Isanta Isanta
  • Eulàlia Arias Pujol

Resumen

Es presenta un instrument dissenyat per ajudar a formar i a avaluar 10 competències genèriques fonamentals en el procés d'ensenyament-aprenentatge del futur graduat en psicologia. En forma de pllantilla s'identifica el nivell de gradació i s'assenyalen els indicadors claus a adquirir en cada curs per cadascuna de les competències. També s'explica com es va constrastar l'esmentada eina amb un grup de professorat i amb un grup d'estudiants, a partir d'entrevistes i qüestionaris respectivament. Els resultats indiquen que l'estructura principal de l'instrument és útil per a la formació i l'avalaució per competències dins el marc de l'Espai Europeu Superior.

Publicado

2011-11-21