LA DOCÈNCIA DE L’AVALUACIÓ PSICOLÒGICA DES D’UNA PERSPECTIVA INTEGRADORA I PROFESSIONALITZADORA

Autores/as

  • Eulàlia Arias Pujol
  • Olga Bruna Rabassa
  • Ramon Echevarría Pérez
  • Josep Antoni Castillo Garagoya
  • Judit Subirana Mirete
  • Sara Signo Miguel

Resumen

Es presenta un projecte de millora de la qualitat docent, iniciat durant el curs acadèmic 2009-2010, en el qual es desenvolupà un treball conjunt amb les assignatures de Psicodiagnòstic, Psicologia Clínica Infantil i Neuropsicologia per tal de dissenyar un mòdul adreçat als alumnes de tercer de Grau en Psicologia, posant en comú les aportacions més recents en l’àmbit de l’avaluació i el diagnòstic psicològic, amb la finalitat d’afavorir la formació clínica dels estudiants. La finalitat d’aquest projecte era l’elaboració d’una proposta de Pla Docent del mòdul d’Avaluació i Diagnòstic Psicològic II, integrant els resultats de la metodologia plantejada en els seminaris i en coherència amb el plantejament del mateix mòdul, que s’imparteix, prèviament, durant el primer quadrimestre, tot intentant establir connexions entre les tres matèries. L’objectiu final és oferir als estudiants un plantejament modular integrador que els permeti assolir les competències previstes en el pla d’estudis de l’Espai Europeu d’Educació Superior. Entre les propostes per a aquest mòdul es presenta el treball d’un cas interdisciplinari des de les franges de petit grup, com també un plantejament de les matèries de forma conjunta i coordinada. En aquest projecte també s’ha volgut tenir en compte la valoració dels mateixos estudiants, que han estat partícips del procés.

Biografía del autor/a

Eulàlia Arias Pujol

Professora de la FPCEE Blanquerna

Olga Bruna Rabassa

Professora de la FPCEE Blanquerna

Ramon Echevarría Pérez

Professor de la FPCEE Blanquerna

Josep Antoni Castillo Garagoya

Professor de la FPCEE Blanquerna

Judit Subirana Mirete

FPCEE Blanquerna

Sara Signo Miguel

FPCEE Blanquerna

Publicado

2011-11-21