Plantilla d’Observació i Avaluació de Competències (POAC): millora de la qualitat docent en l’avaluació psicològica

Autores/as

  • Eulàlia Arias Pujol
  • Víctor Cabré Segarra
  • Josep Antoni Castillo Garayoa
  • Ramon Echevarría Pérez
  • Antonia Maria Gómez Hinojosa
  • Olga Herrero Esquerdo
  • Carles Pérez Testor
  • Jordi Rusiñol Estragues

Resumen

Els autors, un grup de professorat que imparteix docència al 3r curs de la Llicenciatura en Psicologia, reflexionen sobre el procés d’ensenyament- aprenentatge i les competències a assolir pels estudiants dins el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior. Considerant la rellevància de l’avaluació psicològica i de l’entrevista com a eina fonamental per a dur-la a terme, es centren en l’objectivació, definició i operacionalització de les competències necessàries per desenvolupar un procés diagnòstic de qualitat en el nou pla d’estudis. S’exposen diferents experiències pilot de treball amb grups reduïts d’estudiants. La reflexió sobre la tasca docent genera la creació de la Plantilla d’Observació i Avaluació de Competències (POAC 33), i de la seva versió abreujada (la POAC 14). Es clou l’article constatant que ambdós instruments es mostren útils i pràctics tan per a l’ensenyament de les competències com per a la seva avaluació.

Biografía del autor/a

Eulàlia Arias Pujol

Professora de la FPCEE Blanquerna

Víctor Cabré Segarra

Professor de la FPCEE Blanquerna

Josep Antoni Castillo Garayoa

Professor de la FPCEE Blanquerna

Ramon Echevarría Pérez

Professor de la FPCEE Blanquerna

Olga Herrero Esquerdo

Professora de la FPCEE Blanquerna

Carles Pérez Testor

Professor de la FPCEE Blanquerna

Jordi Rusiñol Estragues

Professor de la FPCEE Blanquerna

Publicado

2011-11-21