UNA PROPOSTA D’AVALUACIÓ PER COMPETÈNCIES A LA UNIVERSITAT EN UNA ESTRUCTURA MODULAR

Autores/as

  • Carme Solé Resano Universitat Ramon Llull
  • Pau López Vicente Universitat Ramon Llull
  • Roser Vendrell Maños Universitat Ramon Llull

Resumen

En aquest treball presentem una proposta d’avaluació per competències en una estructura modular que és fruit de la nostra experiència com a professors universitaris. Volem oferir un instrument d’avaluació conjunta per a tot l’equip de professors de mòdul que sigui vàlid, àgil i operatiu i que permeti donar feedback a cada estudiant del seu procés d’aprenentatge. Després de presentar els trets més singulars de la nostra institució i exposar alguns referents teòrics en relació a l’avaluació de competències, indiquem quines són les competències que hem seleccionat i aprofundim en la metodologia de treball i avaluació de les mateixes. Aquesta metodologia varia segons els espais acadèmics: gran grup, grup mig i seminari. A cadascun d’aquests espais es treballen i s’avaluen unes competències determinades, tot i que d’una forma més genèrica totes es desenvolupen conjuntament ens els tres àmbits. Considerem que és fonamental assenyalar que no es tracta d’avaluar “per assignatures” ni “per activitats”, sinó d’avaluar les competències que es desenvolupen a través de les matèries i de les propostes de treball que s’especifiquen en el pla docent.. L’ instrument d’avaluació que presentem possibilita la participació de tot el professorat implicat en el mateix mòdul i alhora permet que cada professor utilitzi els seus propis indicadors d’avaluació, aconseguint harmonitzar les dinàmiques de treball individuals i de grup.

Biografía del autor/a

Carme Solé Resano, Universitat Ramon Llull

Doctora en psicologia i logopeda. Professora titular URL. Professora de la FPCEE BLanquerna. Directora del grup de recerca en Psicologia del desenvolupament: de la infància a la vellesa (GREPSIDE) de la URL.

Pau López Vicente, Universitat Ramon Llull

Doctor en psicologia. Professor de la FPCEE BLanquerna. Director del grup de recerca en Assessorament i orientació (GRAO).

Roser Vendrell Maños, Universitat Ramon Llull

Doctora en psicologia.Professora de la FPCEE BLanquerna. Investigadora del grup de recerca en Psicologia del desenvolupament: de la infància a la vellesa (GREPSIDE).

Publicado

2011-11-21