DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETÈNCIES TRANSVERSALS D’INTERVENCIÓ: DISSENY DEL SEMINARI DE 4rt CURS DE PSICOLOGIA

Autores/as

  • Núria Farriols Hernando FPCEE Blanquerna
  • Victòria Fernández Puig Universidad Ramon Llull
  • Anna Vilaregut Puigdesens Universidad Ramon Llull
  • Víctor Cabré Segarra Universidad Ramon Llull
  • Sergi Corbella Santoma Universidad Ramon Llull
  • Olga Bruna Rabassa Universidad Ramon Llull
  • Eulàlia Ros Martrat Universidad Ramon Llull
  • Meritxell Pacheco Pérez Universidad Ramon Llull
  • Maribel Cano Ortiz Universidad Ramon Llull
  • Antonio Chaves Lechuga Universidad Ramon Llull

Resumen

L’objectiu principal d’aquest projecte és concretar la manera de desenvolupar les competències transversals del futur psicòleg de grau en el seminari de 4rt curs, tenint present les matèries a les que està vinculat i la coherència de tot el curriculum de grau. Els objectius específics són tres: 1) integrar l’experiència de més de quinze anys al seminari de 4rt curs al nou pla d’estudis, 2) definir les estratègies d'ensenyament-aprenentatge i els instruments didàctics que afavoreixin l'assoliment dels objectius establerts i, 3) reflexionar sobre l’avaluació del seminari tot establint criteris compartits. El mètode ha estat el del treball cooperatiu, partint de les competències transversals a treballar al seminari. El resultat és una guia de treball comú que estableix unes bases mínimes per garantir un nivell d’assoliment de competències transversals, especialment les relacionades amb la intervenció psicològica, amb respecte per a totes les orientacions teòriques i perfils professionals. Les competències bàsiques les hem relacionat amb els eixos identitaris de Blanquerna com són: Saber (conèixer les principals orientacions teòriques), Saber Ser (gestió de les emocions) i Saber Fer (treballar en equip, comunicar, intervenir). Les diferents activitats s’han integrat en els eixos de les competències bàsiques i en els diferents moments temporals del seminari (inici, desenvolupament i finalització). Paraules clau: competències transversals, seminari, psicologia, orientacions teòriques

Biografía del autor/a

Núria Farriols Hernando, FPCEE Blanquerna

Victòria Fernández Puig, Universidad Ramon Llull

Anna Vilaregut Puigdesens, Universidad Ramon Llull

Víctor Cabré Segarra, Universidad Ramon Llull

Sergi Corbella Santoma, Universidad Ramon Llull

Olga Bruna Rabassa, Universidad Ramon Llull

Eulàlia Ros Martrat, Universidad Ramon Llull

Meritxell Pacheco Pérez, Universidad Ramon Llull

Maribel Cano Ortiz, Universidad Ramon Llull

Antonio Chaves Lechuga, Universidad Ramon Llull

Publicado

2011-11-21