Una proposta d’ensenyament aprenentatge basada en l’aprenentatge cooperatiu i el wiki com a eina afavoridora del treball compartit en els estudis de magisteri.

Autores/as

  • Elisabeth Alomar Kurz Universitat Ramon Llull Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport Blanquerna
  • Jordi Simon Llovet Universitat Ramon Llull Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport Blanquerna
  • Francesc Riera Piferrer Universitat Ramon Llull Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport Blanquerna
  • Annabel Fontanet Caparrós Universitat Ramon Llull Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport Blanquerna

Resumen

Presentem una experiència  que s'ha desenvolupant en la diplomatura de Magisteri de la FPCEE Blanquerna de la URL durant els cursos 2008/09 i 2009/10 en el marc del procés d'implantació dels crèdits ECTS en els futurs graus d'Educació Primària. Aquesta forma part dels projectes seleccionats i finançats  per al disseny, la planificació i l’avaluació de mòduls docents i seminaris dels nous plans d'estudis de grau. L'objectiu principal del projecte ha estat organitzar i experimentar l’ensenyament i l’aprenentatge des de dues assignatures de tercer curs de l’especialitat d’Educació Primària amb un enfocament metodològic interdisciplinari basat en l’aprenentatge en equips cooperatius amb el suport TIC. Cada curs han participat uns 60 estudiants distribuïts en 12 grups de treball cooperatiu. Per a l’ elaboració i seguiment del treball, s'ha escollit utilitzar els Wikis com a eina que facilita el treball cooperatiu, i així tant el professorat implicat en el projecte com cada grup ha creat el seu wiki a wikispaces: http://www.wikispaces.com/site/for/teachers i GoogleDocs per a la implementació i recollida d'informació de les tutories de seguiment i avaluació del treball fet pels estudiants. Finalment, hem analitzat i valorat el grau de satisfacció dels estudiants i professorat que ha participat tant en el disseny com en el desplegament de l'experiència i la consecució dels objectius previstos.

Publicado

2011-11-21